logo Tin nội bộ  |  Bảng tin  |  Tuyển dụng  |  E-mail  |  Đăng nhập  |  English
Trang chủ > Chứng chỉ ISO 9001:2008
Chứng chỉ ISO 9001:2008

DANH SÁCH CÁC TÀI LIỆU

THUỘC HỆ THỐNG TÀI LIỆU CHẤT LƯỢNG TEDI THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008

Số TT

Mã tài liệu

Tên tài liệu

Ngày ban hành

Lần ban hành

1

STCL

Sổ tay chất lượng

15/9/2009

01/8/2012

1

2

2

QT 4.1

Quy trình Kiểm soát tài liệu chất lượng

15/9/2009

1

3

QT 4.2

Quy trình Kiểm soát công văn giấy tờ

15/9/2009

15/6/2011

1

2

4

QT 4.3

Quy trình Kiểm soát hồ sơ chất lượng

15/9/2009

1

5

QT 5.1

Quy trình Xem xét của lãnh đạo

15/9/2009

1

6

QT 6.1

Quy trình Đào tạo

15/9/2009

1

7

QT 6.2

Quy trình Tuyển dụng công nhân viên chức

15/9/2009

1

8

QT 6.3

Quy trình Mua sắm và quản lý thiết bị sản xuất

15/9/2009

1

9

HD 6.3-1

Hướng dẫn công tác Kiểm định thiết bị  đo đạc khảo sát địa hình

15/9/2009

1

10

QT 6.4

Quy trình Vận hành và khai thác dữ liệu mạng máy tính

15/9/2009

1

11

QT 7.1

Quy trình Quản lý hợp đồng

15/9/2009

1

12

QT 7.2

Quy trình Kiểm soát khảo sát thiết kế

15/9/2009

15/12/2011

1

2

13

HD 7.2-1

Hướng dẫn Quy cách bìa hồ sơ và khung tên bản vẽ

15/9/2009

1

14

HD 7.2-2

Hướng dẫn Nhận biết và xác định nguồn gốc sản phẩm

15/9/2009

1

15

QT 7.3

Quy trình Quản lý quá trình chuẩn bị Hồ sơ  Dự thầu

15/9/2009

1

16

QT 7.4

Quy trình lựa chọn nhà cung ứng và mua sắm sản phẩm

15/9/2009

1

17

QT 7.5

Quy trình Quản lý công tác Tư vấn giám sát

15/9/2009

1

18

QT 7.6

Quy trình Kiểm định chất lượng công trình xây dựng

15/9/2009

1

19

QT 8.1

Quy trình Thu thập thông tin và giải quyết khiếu nại của khách hàng

15/9/2009

1

20

QT 8.2

Quy trình Đánh giá chất lượng nội bộ

15/9/2009

1

21

QT 8.3

Quy trình Hành động khắc phục và phòng ngừa

15/9/2009

1

 

Tin tiêu điểm
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017 5/4/2018 - 9:14
Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 2/4/2018 - 15:9
Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và Hội nghị người lao động năm 2018 30/3/2018 - 13:44
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 16/3/2018 - 14:44
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 15/3/2018 - 9:59
Xem tất cả
LIÊN KẾT WEBSITE
Thống kê
javascript hit counter makeup-videos.com
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Liên hệ   |   E-mail

Bản quyền thuộc: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CẢNG ĐƯỜNG THỦY
Địa chỉ : 278 Tôn Đức Thắng – Đống Đa - Hà nội
Điện thoại : 04. 38513626/04.38515817 Fax: 04. 38517816
Email: infor@tediportvn.com.vn - Website: tediportvn.com.vn